‘Veel cliënten laten weten dat ze enorm geholpen zijn’

Rik Poelman werkte voorheen bij de Koninklijke Marine en is nu vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland

In zijn voormalige baan bij de Koninklijke Marine was Rik Poelman als hoofd technische dienst al betrokken bij de hulp aan collega’s die iets was overkomen. Hij begeleidde deze collega’s in het terugkeren naar de actieve dienst. Nu Rik bij Slachtofferhulp Nederland werkt als vrijwilliger, biedt hij een luisterend oor aan mensen die een misdrijf, verkeersongeval of andere ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Hij doet zijn werk met grote betrokkenheid.

‘Dit werk doe je met je hart.’

Rik werkt als vrijwilliger voor Slachtofferhulp Nederland op de locatie in Alkmaar en werkt daarnaast soms nog als interim veiligheidsdeskundige. ‘Na mijn pensionering wilde ik iets doen voor de maatschappij, maar ik had geen idee van de mogelijkheden. Ik zag mezelf niet in een sportkantine staan of pakketje bezorgen. Toen attendeerde een vriendin me op vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Nederland: “Rik, dat is echt iets voor jou.”’

Dankbaar
Bij de actieve benadering verzorgt Rik het eerste contact met mensen die slachtoffer geworden zijn van een ingrijpende gebeurtenis. ‘Bij zo’n eerste gesprek kijk ik wat er nodig is. Soms is een luisterend oor al voldoende. Afhankelijk van de ernst van de situatie, koppel ik de cliënt aan een collega van de algemene dienstverlening, die de hulpverlening verder oppakt. Vaak zijn mensen al heel dankbaar om een telefoontje, omdat ze het fijn vinden om gehoord te worden.’

Trainingsprogramma
Aanvankelijk had Rik geen beeld van het werk bij Slachtofferhulp Nederland. ‘Toen ik solliciteerde, wist ik niet veel over het werk. Ik heb een goed introductiegesprek gehad. Mijn interesse werd alleen maar vergroot. Daarna kreeg ik een trainingsprogramma. Tijdens de studiedag in Utrecht wist ik: dit is het. Gaandeweg doe ik enorm veel ervaring op. Ik ben nog geen dag met tegenzin aan het werk gegaan. Het is nuttig wat ik doe en ik vind het prettig om mensen te kunnen helpen.’

Klankbord
Die intrinsieke motivatie is nodig om het werk vol te kunnen houden, vindt Rik. ‘Natuurlijk heb ik ook wel eens gesprekken waar ik niet blij van word. Als ik een taai gesprek hebt gehad, dan moet ik dat even kwijt. Gelukkig heb ik fijne collega’s, we kunnen bij elkaar terecht. Veel cliënten laten weten dat ze enorm geholpen zijn. Dat ze dankzij het gesprek beter weten wat ze wel of niet moeten doen. Daar doe ik het voor.’

Noodzakelijk
Rik kan het werk zeker aanraden. ‘Omdat het heel dankbaar werk is, en omdat het zo noodzakelijk is. Niet iedereen kan dit werk, je moet openstaan voor anderen en er moet iets sociaals in je zitten. Dit werk doe je met je hart. De saamhorigheid onder collega’s en het resultaat van het werk houden me gaande. De dankbaarheid die ik ontmoet, is onbetaalbaar.’